Sabtu, 16 November 2013

HUKUM NON MUSLIM MASUK KEDALAM MASJID

Hero Ibnoe
Ass wr wb mau tanya blhkah seorng non muslim msuk masjd

JAWABAN 
Ifas Irama >>> Wa'alaikum salam wr wb

Ifas Irama bin Rhoma Irama nyumbang jawaban sedikit ya 
Referensi 
Kitab Al-fiqhul islami Wa'adilatuhu juz 1/482 Maktabah syamillah

وقال المالكية يمنع دخول الكافر المسجد وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل، ومنها قلة أجرته عن المسلم في عمل ما، وإتقانه العمل على الظاهر

Kalangan Malikiyyah melarang masuknya non muslim dalam masjid meski seizin orang muslim kecuali ada darurat pekerjaan diantaranya murahnya ongkos kerjanya dibanding orang muslim dan lebih profesional dalam bekerja


وأجاز أبو حنيفة لكافر دخول كل مسجد

Abu Hanifah menyatakan kebolehan non muslim masuk masjid


ويجوز عند الشافعية للكافر دخول المسجد غير المسجد الحرام وحرم مكة، وله أن يبيت فيه، ولو كان جنباً في الأصح، ولكن بإذن المسلمين

Kalangan Syafi’iyyah juga membolehkannya kecuali memasuki masjidil haram dan haram makkah, boleh baginya menginap didalamnya meskipun dalam keadaan junub menurut pendapat paling shahih dikalangan ini asalkan seizin orang muslim



Referensi
Al-Mausuu’ah al-Fiqhiyyah 20/244

 اختلف الفقهاء في جواز دخول الكافر المسجد ، فذهب الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أنه يحرم دخوله المسجد الحرام ، ولا يكره دخوله غيره . إلا أن جواز الدخول مقيد بالإذن على الصحيح عند الشافعية والحنابلة ، سواء أكان جنبا أم لا ، لأنه لا يعتقد حرمته . فلو جلس الحاكم فيه للحكم ، فللذمي دخوله للمحاكمة ، وينزل جلوسه منزلة إذنه

Para Ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum kebolehan masuknya non muslim dalam masjid.
Kalangan Syafi’iyyah, Hanabilah dan Muhammad Bin Hasan dari madzhab Hanafiyyah menyatakan masuknya non muslim dimasjidil haram hukumnya haram dan tidak memakruhkan memasuki masjid lainnya dengan catatan mendapat izin resmi dari orang muslim menurut kalangan Syafi’iyyah dan Hanabilah, baik mereka sedang junub atau tidak karena mereka tidak meyakini akan kemulyaan masjid.
Bila seorang hakim berada dalam masjid untuk memberi keputusan sebuah hukum maka bagi kafir dzimmi boleh memasukinya demi mencari keadilan hukum dan duduk didalamnya atas sesuai izin hakim

ويرى الحنفية جوازه مطلقا إلى المسجد الحرام وغيره ، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد ، وكانوا كفارا ، وقال : ليس على الأرض من نجسهم شيء  وكرهه المالكية وهو رواية عند الحنابلة مطلقا إلا لضرورة ، كعمارة لم تمكن من مسلم ، أو كانت من الكافر أتقن 

Kalangan Hanafiyyah bahkan menyatakan kebolehan mereka memasuki semua masjid secra mutlak termasuk masjidil haram dan masjid-masjid lainnya berdasarkan riwayat hadits bahwa Rasulullah SAW menyinggahkan para tetamu dari tanah Tsaqif dalam masjid padahal mereka berstatus non muslim seraya bersabda “Tidaklah bumi sebab mereka sedikitpun menjadi najis . Sementara kalangan Malikiyyah dan juga merupakan sebagian pendapat dikalangan Hanabilah tidak menyukai yang demikian keculai dalam kondisi darurat seperti pembangunan yang tidak dapat dikerjakan oleh orang muslim atau mereka lebih profesional dalam pekerjaannya

Link Asal : https://www.facebook.com/groups/Fiqhsalafiyyah/584926648245361/?comment_id=584956981575661&notif_t=like

Tidak ada komentar:

Posting Komentar