Kamis, 04 April 2013

JUAL BELINYA ANAK KECIL

Ibnu Zuber
gmana hukumx jual beli ama anak yg belum belliQ...

JAWABAN
Adinda Icha Khumairah
>>> Bila menilik aturan syara' pelaku transaksi sebuah akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
Baligh, berakal, tidak terpaksa, rosyid (cakap). Yang didalam format fiqh disebut mutlaquttasaruf.
Dengan demikian transaksi yang... dilakukan oleh anak-anak kecil dan orang orang yang tidak memenuhi kriteria diatas hukumnya tidak sah . Namun demikian ada sebagian ulama’ yang memberi kelonggaran dengan disamakan dengan jual–beli mu'aathoh (jual beli tanpa ijab Kabul). Dengan syarat barang–barang tersebut kategori remeh atau bukan barang-barang mahal. Maka menurut pendapat tersebut hukum jual belinya anak kecil sah untuk barang–barang yang harganya murah


Wes Qie >>> BUGHYATUL MUSYTARSYIDIN 222
----------
"FAAIDATUN" QOOLA FIIL QOLAAIDI NAQOLA ABUU FADLLIN FII SYARCHIL QOWAAIDI 'ANIL JUARIYYIL IMJAA'U 'ALAA JAWAAZI IRSAALISH SHOBIYYI LIQODOOIL CHAWAAIJIL CHAQIIROTI WASYIROOIHAA WA'ALAIHI 'AMALUN NAASI BIGHOIRI NAKIIRIN WANAQOLA FIL MAJMUU'I SHICHCHATA BAI'IHI WASYIROOIHISY SYAIAL YASIIRO 'AN ACHAMADA WAISCHAAQO BIGHOIRI IDZNI WALIYYIHI WABI IDZNIHI CHATTAA FIL KATSIIRI 'ANHUMAA WA'ANINTS TSAURIYYI WA BII CHANIIFATA WA'ANHU RIWAAYATUN WALAU BIGHOIRI IDZNIHI WAYUUQOFU 'ALAA IJAAZATIHI WADZAAKARTU BIDZAALIKA BA'DLUL MUFTIINA FAQOOLA INNAMAA HUA FI ACHKAAMID DUNYAA AMMAL AAKHIROTA IZDATTASHOLA BIQODRI CHAQQIHI BILAA GHUBNIN FALAA MUTHOOLABATA.


Link Asal
http://www.facebook.com/groups/382134218524606/permalink/476845112386849/?comment_id=476859035718790...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar